V každém domě jsou technologie, které vyžadují pravidelné revize. Jedná se o revize plynových a elektrických zařízení a vedení, revize výtahů, hromosvody, požární prohlídky, atd. Revize jsou vyžadovány právními předpisy a schvalují používání médií a zařízení v nemovitostech.

Za provedené revize a provozuschopný technický stav zařízení odpovídá výbor SVJ nebo předseda SVJ. Tuto povinnost může delegovat na správní firmu smlouvou, na kterou, pokud by zanedbala své povinnosti přechází i právní důsledky případných havárií.

Největším nebezpečím, které může nastat, jsou fiktivně provedené revize, revize pouze na papíře, ale s následnou fakturou za provedení revize. Při nekvalitně provedené revizi nesedí revizní technik na sudu s prachem, ale obyvatelé jednotek v nemovitosti.

Základem je, i když předseda SVJ nebo výbor SVJ deleguje povinnost zajištění revizí na správní firmu, kontrolovat, že revize skutečně provedeny byly a s jakým výsledkem. Aby nedošlo k situaci, že potřeba drobné opravy, kterou revize odhalí, bude správní firmou prezentována potřebou nákladné a komplexní rekonstrukce na náklady SVJ zajišťované správné firmou s cílem vyššího zisku pro ni.