Na co si dát pozor?

Profesionální předseda by měl být nezávislý, nijak nepropojený se stávajícím ekonomickým a technickým správcem. Propojení skrývá nebezpečí nekontrolovaných finančních úniků v podobě odsouhlasení neopodstatněných a předražených naléhavých oprav bez schválení vlastníků.

Nezávislý profesionální předseda kontroluje správní firmu.

Pokud je předseda totožný s ekonomickou a technickou správou – správní firmy často nabízejí funkci předsedy SVJ jako doplňkovou službu – může snadno dojít k manipulaci s finančními prostředky SVJ, chybí kontrola správnosti vedení účetnictví i účelného a hospodárného nakládání s fondem oprav. Profesionální předseda proto musí být protiváhou ekonomické a technické správě, musí stát na straně vlastníků, chránit jejich zájmy a finanční toky.

Profesionální předseda musí nabídnout dostatečnou zkušenost, orientuje se v právní a technické problematice. Je manažerem domu na plný úvazek.