Investice do bytů je nejjistější obranou proti inflaci.

Investice do bytů je nejjistější obranou proti inflaci.

V dnešní době ekonomického růstu je otázkou kam investovat volné finanční prostředky. Banky nabízejí velké množství finančních produktů, investice do akcií a zlata jsou také lákavou volbou. Tyto možnosti jsou ale velice náchylné na působení trhu, investice do realit je svojí vyvážeností nejvhodnější možností jak uložit své finance a ochránit je před inflační hrozbou.

Pokud tedy vhodnou nemovitost vlastníte, je vhodné ji nabídnout k pronájmu. Obecně platí, že téměř každá nemovitost lze pronajmout, otázkou zůstává výše nájemného a výnosnost investice do nemovitosti určené k pronájmu v závislosti na kupní ceně.

Ponechme stranou výběr vhodné lokality, která investorovi zaručí nejstabilnější zisky. Nejefektivnější v poměru kupní cena / náklady na rekonstrukci / nájemné jsou byty malé rozlohy.

Ale ať už vlastníte byt malý, velký, nebo dům je největší starostí pronajimatele nalézt vhodného nájemce s dobrou platební morálkou. Takového nájemce, který respektuje vaše požadavky (pes, kouření ač povoleno zákonem), nemovitost během užívání neuvede do neobývatelného stavu a placení nájemného bere jako samozřejmost a ne jako boj s majitelem o termín a výši platby.

Ne všichni vlastníci, kteří pronajímají své nemovitosti, mají potenciál a chuť se o povinnosti spojené s pronajímáním své nemovitosti starat.

Využívanou možností, která přenese starosti s pronájmem na profesionály je využití služby zajišťující správu pronajímané nemovitosti.