Pozor na návrat OPBH!

Pozor na návrat OPBH!

Při převodu bytů do vlastnictví došlo k zániku OPBH. Bohužel v současné době dochází plíživě k vzniku nových tzv. OPBH.

Ne ve všech domech je SVJ plně funkční, ne všude jsou vlastníci, kteří jsou schopni a ochotni se podílet na vedení SVJ. V mnoha domech tak vznikají problémy s hledáním ochotného výboru, který převezme právní zodpovědnost za fungování Společenství vlastníků jednotek, zodpovědnost za majetek v řádu desítek milionů korun.

Správní firmy, které se starají o SVJ tak postupně přebírají i funkci předsedy SVJ. Tako praxe je ale velice nebezpečná pro vlastníky bytů pod touto správou.

Kumulací ekonomické správy a právní správy (předseda SVJ) domů dochází k nekontrolovanému řízení SVJ, které má za následek nejen špatnou správu domu, ale hlavně zbytečně vysoké náklady na opravy a rekonstrukce, které platí vlastníci jednotek, ale profituje zejména správní firma.

Předseda totožný nebo jakkoli propojený se správní firmou dává sám sobě volnou ruku ve výběru dodavatelů, cen za opravy a rekonstrukce a kontroly nad tímto procesem.

Předseda totožný se správní firmou má plnou moc nad všemi finančními prostředky SVJ, fondem oprav, bankovním účtem a nijak není kontrolován s nakládáním s těmito prostředky.

Řešením je svěření funkce předsedy Společenství vlastníků jednotek fyzické nebo právnické osobě, která není nijak propojena se správní firmou.