Investice do bytů je nejjistější obranou proti inflaci.

Investice do bytů je nejjistější obranou proti inflaci.

V dnešní době ekonomického růstu je otázkou kam investovat volné finanční prostředky. Banky nabízejí velké množství finančních produktů, investice do akcií a zlata jsou také lákavou volbou. Tyto možnosti jsou ale velice náchylné na působení trhu, investice do realit je svojí vyvážeností nejvhodnější možností jak uložit své finance a ochránit je před inflační hrozbou.

Pokud tedy vhodnou nemovitost vlastníte, je vhodné ji nabídnout k pronájmu. Obecně platí, že téměř každá nemovitost lze pronajmout, otázkou zůstává výše nájemného a výnosnost investice do nemovitosti určené k pronájmu v závislosti na kupní ceně.

Ponechme stranou výběr vhodné lokality, která investorovi zaručí nejstabilnější zisky. Nejefektivnější v poměru kupní cena / náklady na rekonstrukci / nájemné jsou byty malé rozlohy.

Ale ať už vlastníte byt malý, velký, nebo dům je největší starostí pronajimatele nalézt vhodného nájemce s dobrou platební morálkou. Takového nájemce, který respektuje vaše požadavky (pes, kouření ač povoleno zákonem), nemovitost během užívání neuvede do neobývatelného stavu a placení nájemného bere jako samozřejmost a ne jako boj s majitelem o termín a výši platby.

Ne všichni vlastníci, kteří pronajímají své nemovitosti, mají potenciál a chuť se o povinnosti spojené s pronajímáním své nemovitosti starat.

Využívanou možností, která přenese starosti s pronájmem na profesionály je využití služby zajišťující správu pronajímané nemovitosti.

Odměny výboru, ano a za kolik?

Odměny výboru, ano a za kolik?

Prvopočáteční nadšení prvních dobrovolných a zdarma pracujících členů výboru pomalu vyprchává. Ukazuje se, že i řízení SVJ vyžaduje zkušenosti a jisté technické a organizační zázemí.

V domech začíná být problém, nikdo z vlastníků se nechce podílet na vedení SVJ bud z důvodu špatných zkušeností, anebo prostě jen, že chtějí bydlet a ne se starat.

Řešením je předat funkci předsedy SVJ na fyzickou nebo právnickou osobu v duchu zákona 89/2012 Sb.

Odměna členům výboru je prostě nutnost, je to práce jako každá jiná, časově náročná a s velikou zodpovědností. Odměna členům výboru je vyjádření podpory a poděkování za jejich práci.