Odměny výboru, ano a za kolik?

Odměny výboru, ano a za kolik?

Prvopočáteční nadšení prvních dobrovolných a zdarma pracujících členů výboru pomalu vyprchává. Ukazuje se, že i řízení SVJ vyžaduje zkušenosti a jisté technické a organizační zázemí.

V domech začíná být problém, nikdo z vlastníků se nechce podílet na vedení SVJ bud z důvodu špatných zkušeností, anebo prostě jen, že chtějí bydlet a ne se starat.

Řešením je předat funkci předsedy SVJ na fyzickou nebo právnickou osobu v duchu zákona 89/2012 Sb.

Odměna členům výboru je prostě nutnost, je to práce jako každá jiná, časově náročná a s velikou zodpovědností. Odměna členům výboru je vyjádření podpory a poděkování za jejich práci.