Naše společnost, která se od roku 2010 orientuje v oblasti trhu s realitami a správou pronájmů vám nabízí možnost, že převezme právní zodpovědnost za chod a správu domu. Nabízíme osobní 10letou zkušenost s vedením SVJ.

Nejsme správní firma, naopak. My stojíme na straně vlastníků a vyžadujeme správné fungování správcovských firem, nabízíme profesionální fungování při správě vašeho domu!
Proč není vhodné převést pravomoci výboru přímo správcovské firmě? Z důvodu kontroly. Z důvodu možného střetu zájmů. Uvědomme si, že správcovská firma může naprosto nekontrolovaně disponovat s vašimi finančními prostředky. Nikdo nekontroluje účetnictví, nikdo nekontroluje zda nejsou prováděné rekonstrukce a opravy zbytečné či zbytečně předražené. Zda jsou na příslušné rejstříkové soudy dodané listiny, zda jsou změněny stanovy, zda neuplynulo funkční období statutárních orgánů.