Pro vlastníky nemovitostí zajišťujeme službu Správy pronajatých bytů a domů. Zbavíme Vás starostí s pronájmem.

Postaráme se o  technický stav nemovitosti, o vyúčtování služeb nájemci, o obsazení Vaší nemovitosti nájemcem, o převod energií.

Zastoupíme Vás na schůzi vlastníků jednotek, vyřídíme pojistnou událost, provádíme pravidelné kontroly stavu nemovitosti.

Zajišťujeme revize, opravy a rekonstrukce.

 

ČINNOSTI SPRÁVCE PRONAJATÉ NEMOVITOSTI

 • Vytvoření podrobného písemného inventáře nemovitosti s fotodokumentací
 • Zajištění pronájmu nemovitosti nájemníkem
 •  Sepsání nájemní smlouvy s nájemcem včetně předávacího protokolu
 • Zajištění převodu medií (elektřina, plyn) na nájemce
 • Vyúčtování záloh za energie na základě faktur, nebo na konci nájemní doby
 • Zasílání upomínek, podávání výpovědí pro neplacení
 • Přesměrování došlé pošty a informování o ní prostřednictvím e-mailu
 • Zajištění oprav v pronajatých nemovitostech
 • Pravidelné kontroly stavu pronajímané nemovitosti
 • Úschova náhradních klíčů od nemovitosti
 • Komunikace s pojišťovnou v případě vzniku škodní události
 • Po ukončení nájmu převzetí nemovitosti od nájemce, zhodnocení stavu nemovitosti, vyčíslení případných škod, převedení energií zpět na majitele nebo nového nájemce, vyúčtování energií, vyúčtování nájemného
 • Příprava podkladů pro daňové přiznání, podklady pro účetnictví
 • Zajištění úklidu nemovitosti, vymalování nemovitosti
 • Zajištění vybavení nemovitosti nábytkem
 • Zajištění pojištění nemovitosti
 • Právní poradenství
 • Účast na schůzích Společenství vlastníků jednotek, komunikace se Společenstvím vlastníků jednotek a její správní firmou, zajištění zpřístupnění nemovitosti pro potřeby společných oprav objektu, nebo revizí.
 • Zajištění zpřístupnění nemovitosti třetím osobám